6 ноября день памяти Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Святителя Афанасия I, Патриарха Константинопольского

06.11.2019

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость», глас 4

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний./ Не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость», глас 4

Днесь пресве́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ име́я чудотво́рную ико́ну Влады́чицы на́шея Богоро́дицы:/ та бо, ве́рным явля́ющи чудеса́,/ низпосыла́ет да́ры целе́бныя./ Сего́ ра́ди и мы с ве́рою припа́дающе мо́лимся,/ и на Тоя́ пречи́стый о́браз взира́юще,/ я́ко и́стинную Са́мую зрим Влады́чицу на́шу Присноде́ву Богоро́дицу,/ и уми́льно глаго́лем:/ воззри́, Ма́ти Бо́жия, о́ком ми́лости,/ простри́ к нам ру́це Твои́ пречи́стыя,/ я́коже на ико́не Твое́й сие́ зри́тся,/ и пода́ждь всем скорбя́щим ра́дость,/ больны́м от всех неду́гов исцеле́ние и от бед избавле́ние,// я́ко Ты еси́ ско́рая Предста́тельница о душа́х на́ших.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость», глас 8

Ко исто́чнику приснотеку́щему милосе́рдия, Пречи́стей Де́ве Богоро́дице,/ притеце́м, лю́дие вси, свяще́нницы же и и́ноцы,/ му́жие, и же́ны, и ча́да, здра́вии и боля́щии,/ в покая́нии вопию́ще и уми́льно глаго́люще:/ Влады́чице, помози́ гре́шным рабо́м Твои́м,/ яви́ я́ко Блага́я сла́ву Твою́,/ при́сно потщи́ся умилосе́рдитися на ны,/ испроси́ти очище́ние душ и теле́с на́ших/ от Исто́чника жи́зни на́шея, Бо́га,// Его́же родила́ еси́, еди́на Благослове́нная.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость», глас 4

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице,/ си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии:/ а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи,/ кто бы нас изба́вил от толи́ких бед;/ кто же бы сохрани́л доны́не свобо́дны;/ не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́:// Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость», глас 6

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице./ Ты нам помози́:/ на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость»

О, Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, Вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, поги́бших Взыска́ние и всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в поги́бели и ско́рби су́щим; ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́терь Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́, никто́же бо притека́яй к Тебе́ посра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас ны́не в день поги́бели и печа́ли пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належ́ащия на нас ско́рби и бе́ды в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емая ра́дости в Ца́рствии Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.

Молитва вторая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость»

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость»

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние прибега́ющих к Тебе́! Вем, вои́стинну вем, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия. Но и́мам мно́гия о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ милосе́рдие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в их покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя ду́ши моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́ныя прие́мшее, взира́я, дерзну́х и аз гре́шный прибе́гну с покая́нием ко Твоему́ благосе́рдию. О, Всеми́лостивая Влады́чице! Пода́ждь ми ру́ку по́мощи и испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко Той, Его́же родила́ еси́, Сын Тво́й есть вои́стинну Христо́с, Сын Бо́га жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й коему́ждо по дело́м его́; ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́шую к Бо́гу хода́таицу, зело́ лю́бящую род христиа́нский, и спору́чницу покая́ния; вои́стинну бо несть нам ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя, постыде́ся когда́, и Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бысть. Того́ ра́ди и аз Твою́ неисче́тную бла́гость молю́: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́ скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́ окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный враг похи́тити мя и́щет, но умоли́ о мне рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя от па́губы моея́, я́ко да и аз, со все́ми получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне заступле́ние в жи́зни сей и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Молитва четвертая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость»

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́, Богоро́дице, Прия́телище си́рым и стра́нным Предста́тельнице! Скорбя́щим Ра́досте, оби́димым Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы ни благи́я Уте́шительницы то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Молитва пятая Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Всех скорбящих Радость»

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший; вонми́ гла́су моле́ния моего́, вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдная Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго; поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́дшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́, Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Святитель Афанасий I, Патриарх Константинопольский

Свя­ти­тель Афа­на­сий I, пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский (1289–1293; 1303–1311), в ми­ру Алек­сий, был ро­дом из Адри­а­но­по­ля. Еще в юно­сти, пре­успев в по­зна­нии муд­ро­сти Хри­сто­вой, он по­ки­нул дом и ушел в Фес­са­ло­ни­ки, где в од­ном из мо­на­сты­рей при­нял по­стриг с име­нем Ака­кий. От­ту­да он ско­ро уда­лил­ся на Свя­тую Го­ру Афон и всту­пил в брат­ство Ес­фиг­мен­ской оби­те­ли, где три го­да слу­жил тра­пе­за­рем. В тру­дах и по­дви­гах он стя­жал дар слез, а сво­и­ми доб­ро­де­те­ля­ми снис­кал все­об­щее рас­по­ло­же­ние бра­тии. Бо­ясь по­хвал, сми­рен­ный Ака­кий ушел с Афо­на сна­ча­ла к свя­ты­ням Иеру­са­ли­ма, а за­тем на Пат­рий­скую го­ру, где дол­гое вре­мя под­ви­зал­ся в от­шель­ни­че­стве. От­ту­да по­движ­ник пе­ре­шел на Авк­сен­ти­е­ву, а по­том на Га­лан­тий­скую го­ру в мо­на­стырь бла­жен­но­го Ла­за­ря, где при­нял ве­ли­кий Ан­гель­ский об­раз с име­нем Афа­на­сий, по­лу­чил свя­щен­ный сан и стал эк­кле­си­ар­хом. Здесь свя­той удо­сто­ил­ся Бо­же­ствен­но­го от­кро­ве­ния: от рас­пя­тия он слы­шал глас Гос­по­день, при­зы­вав­ший его к пас­тыр­ско­му слу­же­нию. Спу­стя 10 лет, же­лая еще бо­лее укре­пить свой дух в без­мол­вии и мо­лит­ве, свя­той Афа­на­сий вновь по­се­лил­ся на Афон­ской Го­ре. Од­на­ко из-за воз­ник­ших там нестро­е­ний воз­вра­тил­ся на Га­лан­тий­скую го­ру. Но и здесь ему недол­го при­шлось оста­вать­ся в уеди­не­нии. Мно­же­ство на­ро­да сте­ка­лось к нему за пас­тыр­ским на­став­ле­ни­ем. Так на ме­сте этом об­ра­зо­вал­ся жен­ский мо­на­стырь. В то вре­мя ка­фед­ра Кон­стан­ти­но­поль­ской Церк­ви пу­сто­ва­ла по­сле по­тря­се­ний и смут вре­мен пат­ри­ар­ха Иоан­на Век­ка. По пред­ло­же­нию бла­го­че­сти­во­го им­пе­ра­то­ра Ан­д­ро­ни­ка Па­лео­ло­га Со­бор ар­хи­ере­ев и кли­ри­ков в 1289 го­ду еди­но­душ­но из­брал свя­то­го Афа­на­сия на ка­фед­ру Все­лен­ской Церк­ви.

Пат­ри­арх Афа­на­сий с усер­ди­ем стал ис­пол­нять но­вое по­слу­ша­ние и мно­го сде­лал для укреп­ле­ния Церк­ви. Стро­гость его об­ли­че­ний вы­зва­ла недо­воль­ство вли­я­тель­но­го ду­хо­вен­ства, и в 1293 го­ду он был вы­нуж­ден по­ки­нуть ка­фед­ру и уда­лил­ся опять в свой мо­на­стырь, где под­ви­зал­ся в уеди­не­нии. В 1303 го­ду ему вновь был вру­чен жезл пат­ри­ар­ше­го слу­же­ния, ко­то­рое он до­стой­но нес еще 7 лет. В 1308 го­ду свя­ти­тель Афа­на­сий по­ста­вил в мит­ро­по­ли­та Ки­ев­ско­го и всея Ру­си свя­ти­те­ля Пет­ра, пред­сто­я­те­ля Рус­ской Церк­ви (па­мять 21 де­каб­ря). И вновь из-за на­чав­ше­го­ся недо­воль­ства, не же­лая быть при­чи­ной цер­ков­ной сму­ты, свя­той Афа­на­сий в 1311 го­ду оста­вил управ­ле­ние Цер­ко­вью и ушел в свою оби­тель, все­це­ло по­свя­тив се­бя ино­че­ским по­дви­гам. К кон­цу жиз­ни свя­той вновь удо­сто­ил­ся ви­деть Хри­ста: Гос­подь уко­рил его, что свой пас­тыр­ский долг Афа­на­сий ис­пол­нил не до кон­ца. Об­ли­ва­ясь сле­за­ми, свя­той по­ка­ял­ся в сво­ем ма­ло­ду­шии и по­лу­чил от Гос­по­да про­ще­ние и дар чу­до­тво­ре­ния. Пре­ста­вил­ся свя­ти­тель Афа­на­сий в воз­расте 100 лет.

Тропарь святителю Афанасию, патриарху Цареградскому, глас 1

Чистоты́ жития́ све́том стра́стное те́рние попали́л еси́/ и тече́нием слез безпло́дную зе́млю напои́л еси́,/ многопло́дну ни́ву душе́вную соде́лав,/ Афана́сие треблаже́нне,/ свети́ло Царюгра́ду, Патриа́рхом удобре́ние,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Афанасию, патриарху Цареградскому, глас 2

В све́тлую свяще́ния оде́жду оде́явся,/ мы́сленно в Небе́сныя ра́достно дости́гл еси́ Ца́рства./ Тем восприя́ша тя селе́ния пра́ведных,/ иде́же есть неизглаго́ланно весе́лие,/ и слова́, и всех святы́х ли́цы,/ святи́телю Афана́сие,// моли́ непреста́нно о всех нас.